Foliarkakapturowa

Zrównoważony i innowacyjny projekt

Urządzenie kapturujące Qimarox OEM jest maszyną w 100% napędzaną elektrycznie. Dzięki zrezygnowaniu z energochłonnych technik, takich jak pneumatyka i hydraulika, zużycie energii zostało ograniczone do absolutnego minimum.

Maszyna ta może okazać się pomocna w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych twojej firmy. Zapewnia ona również znaczne oszczędności na kosztach operacyjnych, średnio o 3500 € rocznie.

Innowacyjne ruchy maszyny zapewniają, że każda paleta pakowana jest w najbardziej optymalnych warunkach, umożliwiając wysoki poziom elastyczności, przy jednoczesnej redukcji kosztów utrzymania.

Wszelkie wymagane prace przy maszynie mogą być wykonywane z poziomu podłoża. Dzięki temu w przypadku wymiany szpuli folii, wymiany części zużywalnych lub dokonywania przeglądu, wejście na platformę operatora nie będzie konieczne.

Stretch Hood bottles

Qimarox highlights